Przewodnicząca:

Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Sekretarze:

Dr Katarzyna Jagielska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Magdalena Zapotoczna (Uniwersytet Zielonogórski)

Członkowie:  

Dr Anna Kwatera (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Stanisław Kowal (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Anna Mazurowska (Uniwersytet Adami Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Anna Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Anna Sokołowska (Uniwersytet Adami Mickiewicza w Poznaniu)

Mgr Magdalena Biela (Uniwersytet Adami Mickiewicza w Poznaniu)

Mgr Paulina Koperna (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Lic. Katarzyna Grabarek (Uniwersytet Zielonogórski)