Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Prof. dr hab. Ryszard Bera (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Tomasz Gmerek (Uniwersytet Adami Mickiewicza w Poznaniu),

Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Prof. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz ( Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej) 

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Beata Przyborowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Mirosław Sobecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Stanisława Byra, prof. uczelni (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr hab. Jarema Drozdowicz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Ewa Kobyłecka, prof. UZ  (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Małgorzata Kuśpit (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr hab. Waldemar Segiet, prof. UAM  (Uniwersytet Adami Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. Sławomir Trusz, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Marek Walanick, prof. AWSB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)