PROPONOWANE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI:

  1. Polityka edukacyjna w obliczu przemian społecznych
  2. Edukacyjny wymiar procesów globalizacji
  3. Jakość i efektywność edukacji wobec równości szans
  4. Szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe w kształtowaniu wysokiej jakości edukacji
  5. Nowe kategorie i obszary badań szkoły i zawodu nauczyciela
  6. W stronę doskonałości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli
  7. Nauczyciel i uczeń w szkolnej codzienności
  8. Edukacja „na marginesie” społecznych oczekiwań
  9. Kultura zrównoważonego rozwoju