WPROWADZENIE

V Konferencja naukowa Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych dedykowana jest twórcy idei konferencji  prof. zw. dr hab. Mirosławowi J. Szymańskiemu.

Organizatorzy konferencji w podziękowaniu za wieloletnią działalność, naukową twórczość, a także wsparcie w rozwoju naukowym wielu pokoleń pedagogów ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, pragną w ten sposób okazać wdzięczność Profesorowi.

Temat konferencji związany jest z obszarem zainteresowań naukowo-badawczych Profesora, zaś jego aktualność skłania pedagogów do badań, refleksji i naukowych dyskusji w tym zakresie.

Zmiany społeczne i edukacyjne, które radykalnie przekształcają warunki i styl życia ludzi nie pozostają bez wpływu na szkołę, nauczycieli, uczniów czy ich rodziców. Mogą zarówno sprzyjać nowym działaniom, inicjatywom, realizacji zamierzeń,  jak i wyzwalać nieistniejące wcześniej trudności i w konsekwencji wywoływać niepokój i niepewność, zaś pracę czynić swoistą „grą o utrzymanie się na powierzchni”.

W sytuacji zmiany społecznej i edukacyjnej, mimo licznych badań nad szkołą i wprowadzanych modernizacji/modyfikacji, wciąż brak efektywnych rozwiązań systemowych. Dlatego też istnieje potrzeba podjęcia poszukiwań oraz działań zmieniających obecny stan. Punktem wyjścia mogą być koncepcje, w których kładzie się silny nacisk na współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za edukację. Podobnie w odniesieniu do osoby nauczyciela. Mimo licznych badań wciąż pojawiają się nowe, aktualne problemy generowane przez zmianę, niejednokrotnie zaś  dotychczasowe rozwiązania, metody pracy wymagają wzmocnienia, bądź modyfikacji. Stąd też potrzeba analiz, refleksji, dyskusji, negocjowania, poszukiwania nowych rozwiązań, a także teorii itp. w odniesieniu do szkoły i nauczyciela jest niezwykle ważna, zaś możliwość spotkania się podczas konferencji jest doskonałą płaszczyzną do podejmowania tych działań.

I.CELE KONFERENCJI:

1. Diagnoza szkolnej rzeczywistości i funkcjonowania nauczyciela w zawodzie

2. Określenie perspektyw edukacyjnych i rozwojowych w kontekście jakości i efektywności procesów edukacyjnych

3. Propagowanie nowoczesnej myśli naukowej oraz badań w zakresie wspierania w rozwoju szkoły i nauczycielizakorzenionych” w zmianie społecznej