Wystąpienia

Czas wystąpienia – 10 min.

Prosimy o przygotowanie najważniejszych tez do dyskusji.

Publikacja artykułów pokonferencyjnych

Przygotowane przez Państwa teksty zostaną złożone w prestiżowych, punktowanych czasopismach ogólnopolskich w numerach z 2021 i 2022 roku.