Przesyłanie zgłoszeń do 15 czerwca 2021

Kartę zgłoszenia na konferencję należy przesłać na adres e-mail:

szkolainauczyciel@gmail.com oraz jagielska@up.krakow.pl

Ponadto komplet dokumentów w wersji papierowej należy przesłać również pocztą tradycyjną na adres:      

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

Zakład Pedagogiki Szkolnej

Uniwersytet Zielonogórski ul. Wojska Polskiego 69

65-762 Zielona Góra

Z dopiskiem:  Szkoła i Nauczyciel 2020