WAŻNA INFORMACJA – ZMIANA TERMINU KONFERENCJI

NOWY TERMIN 6-7 września 2021

W związku ze zmianą terminu konferencji zmianie uległ termin nadsyłania zgłoszeń:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2021 r.

Przedłużono termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 15 czerwca 2021 r.

Opłata obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, posiłki, przerwy kawowe, uroczystą kolację natomiast nie obejmuje kosztów noclegu.

W przypadku rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.

Płatność należy dokonać przelewem na konto:

Bank Millenium S.A.

PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132

z dopiskiem Szkoła i Nauczyciel 2020

W przypadku wpłat z zagranicy należy podać dopisek z obowiązującym kodem BIC (SWIFT) dla Banku Millenium S.A.  BIGBPLPW