Organizatorzy Konferencji

Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Opolski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie