WAŻNA INFORMACJA – ZMIANA TERMINU KONFERENCJI

NOWY TERMIN 24-25 maja 2021

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną i wstrzymaniem do odwołania organizacji seminariów, sympozjów i konferencji przez Uniwersytet Zielonogórski, a także w związku z działaniami podejmowanymi przez inne uczelnie współorganizujące to naukowe przedsięwzięcie podjęto decyzję o zmianie terminu konferencji.

V KONFERENCJA NAUKOWA

SZKOŁA I NAUCZYCIEL

W OBLICZU ZMIAN SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH

DEDYKOWANA JUBILEUSZOWI PRACY I DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

PROF. ZW. DR. HAB. MIROSŁAWA J. SZYMAŃSKIEGO

Łagów Lubuski 

Zamek Joannitów

odbędzie się w dniach

24-25 MAJA 2021 ROKU

Wobec zaistniałej sytuacji:

przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń: 15 KWIETNIA 2021

przedłużono termin uiszczenia opłaty:

  • Kwota 450 zł – do 15 kwietnia 2021 r.

Konferencja została objęta honorowymi patronatami

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

prof. zw. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka

Jego Magnificencji Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego